JINAN JIEMAI CNC CO.

producing the machines of Punching,Laser,Shearing,brake.
Address
JINGSHI ROAD 464,, HUAIYIN, JINAN, 250022, SHANDONG, China
Telephone
0531-6521070
Fax
086-531-6521068
E-mail